0942 391 917

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 5377/TB-SHTT

        
Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2012

THÔNG BÁO

Về việc thống nhất áp dụng bản dịch tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10
 

Để tạo thuận lợi hơn cho việc thực hiện quy định tại Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/12/2007 về yêu cầu đối với Tờ khai đăng ký nhãn hiệu: “Phần “Danh mục các hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu” trong tờ khai phải được phân nhóm phù hợp với Bảng phân loại quốc tế các hàng hoá, dịch vụ theo Thoả ước Nice được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp”, sau khi ban hành Thông báo số 1378/TB-SHTT ngày 09/3/2012 về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10, Cục Sở hữu trí tuệ đã thực hiện dịch sang tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 và công bố kèm theo Thông báo này để áp dụng trong đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Cụ thể về việc áp dụng như sau:

 1. Bản tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 được công bố kèm theo Thông báo này để áp dụng bao gồm:
 1. Hướng dẫn đối với người sử dụng (Guidance for the user);
 2. Những lưu ý chung (General Remarks);
 3. Bảng Danh mục các nhóm hàng hóa/dịch vụ (Class headings and List of classes, with explanatory notes);
 4. Bảng Danh mục hàng hóa/dịch vụ theo vần chữ cái của mỗi nhóm (Alphabetical list of goods in class order).
 1. Thống nhất áp dụng bản tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 từ bản tiếng Anh do WIPO công bố từ ngày 01/8/2012 để xác định Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu trong Tờ khai đăng ký nhãn hiệu nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ đối với thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp và các thủ tục khác liên quan đến quyền đã được xác lập. Kể từ ngày 01/8/2012 nếu người nộp đơn không phân loại chính xác theo Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc phân loại lại trong quá trình xử lý đơn và người nộp đơn phải nộp phí phân loại lại theo quy định.

Bản tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và trang web của Cục Sở hữu trí tuệ.

Trong quá trình áp dụng bản tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời cho Cục Sở hữu trí tuệ để xem xét, giải quyết.

 

Nơi nhận:

 • Bộ trưởng Nguyễn Quân (để b/c);
 • Thứ trưởng Trần Văn Tùng (để b/c);
 • Thanh tra Bộ;
 • Vụ Pháp chế;
 • Các Sở KH&CN;
 • Các Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN;
 • Lãnh đạo Cục;
 • Các đơn vị trong Cục (để thực hiện);
 • Lưu: VT, TT.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Trần Hữu Nam

 

VÌ SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI

Chất Lượng Hoàn Hảo

Hợp Luật cam kết cung cấp cho quý khách hàng những dịch vụ có chất lượng hoàn hảo nhất.

Mức phí tiết kiệm

Hợp Luật cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kế toán thuế trọn gói hàng tháng giá hợp lý, giúp tiết kiệm chi phí tối đa

Chuyên nghiệp - tận tâm

Hợp Luật có đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu về kế toán, dày dạn kinh nghiệm, nhiệt tình, tận tâm, phục vụ khách hàng chuyên nghiệp

Làm hài lòng mọi khách hàng

Với quy trình phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, tốc độ làm việc nhanh chóng, dịch vụ hậu mãi chu đáo Hợp Luật luôn làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất