0942 391 917

Chi phí điện nước do chủ nhà ký hợp đồng, doanh nghiệp được tính vào chi chí nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Điểm 2.15 khoản 2 điều 6 về chi phí không được trừ:

Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp  điện, nước không có bảng kê (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm kinh doanh không có bảng kê (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

Điều 4  sửa đổi, bổ sung điểm 2.15 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTCnhư sau:

2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp  điện, nước không có các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểmsản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

Mục 4.8 phần 4 ngày  24  tháng 6 năm 2015 giới thiệu nội dung mới Thông tư 96/2015/TT-BTC về chi phí được trừ và không được trừ:

4.8. Về chi trả tiền điện, tiền nước

Bỏ quy định doanh nghiệp phải lập bảng kê thanh toán tiền điện, tiền nước theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

có hiệu lực thi hành kể từ ngày06 tháng 08 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi (Điều 14 Thông tư 96/2015/TT-BTC).

 Do vậy, hóa đơn chứng từ của chi phí điện nước năm 2015 phát sinh trước ngày 06/08/2015 áp dụng theo quy định của thông tư 78/2014/TT-BTC thì phải có bảng kê 02/TNDN; phát sinh từ ngày 06/08/2015 trở đi áp dụng theo quy định mới tại thông tư 96/2015/TT-BTC thì không cần bảng kê 02/TNDN.

Doanh nghiệp có chi phí điện  nước từ tháng 01 /2015 đến tháng 07 năm 2015 phát sinh trước ngày 06 tháng 08 năm 2015; hóa đơn  điên nước mang tên chủ nhà; doanh nghiệp cần có những chứng từ sau để đưa vào chi phí:

- Bảng kêtheo mẫu số 02/TNDN;

- Chứng từ thanh toán tiền điện nước cho chủ nhà(phiếu chi, chứng từ thanh toán qua ngân hàng) hoặc hóa đơn thanh toán tiền điện nước cho công ty:

- Hợp đồng thuê nhà có ghi rõ doanh  nghiệp chịu trách nhiệm về chi phí điện nước, và đảm bảo có công chứng nếu thời hạn thuê từ đủ 6 tháng trở lên.

Thông tin về địa chỉ công ty và tên và đại chỉ chủ nhà trên hợp đồng, hóa đơn, chứng từ thanh toán phải thống nhất.

Riêng tháng 08 phát sinh hóa đơn tiền nước hoặc hóa đơn tiền điện vào trước ngày 06 tháng 08 thì doanh nghiệp lập bảng kê mẫu 02/TNDN cho chi phí điện nước tháng 08. Từ tháng 09 trở đi, doanh nghiệp không phải lập bảng kê 02/TNDN.

Chi phí điện nước mang tên chủ nhà, doanh nghiệp được sử dụng để tính chi phí doanh nghiệp gồm tiền điện nước, và tiền thuế GTGT tiền điện nước. Hóa đơn này không có giá trị khấu trừ thuế GTGT đầu vào nên không kê khai vào tờ khai thuế GTGT của tháng hoặc của quý (Theo  ngày 12 tháng 8 năm 2014).

Trân trọng./.
Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Hợp Luật 

VÌ SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI

Chất Lượng Hoàn Hảo

Hợp Luật cam kết cung cấp cho quý khách hàng những dịch vụ có chất lượng hoàn hảo nhất.

Mức phí tiết kiệm

Hợp Luật cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kế toán thuế trọn gói hàng tháng giá hợp lý, giúp tiết kiệm chi phí tối đa

Chuyên nghiệp - tận tâm

Hợp Luật có đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu về kế toán, dày dạn kinh nghiệm, nhiệt tình, tận tâm, phục vụ khách hàng chuyên nghiệp

Làm hài lòng mọi khách hàng

Với quy trình phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, tốc độ làm việc nhanh chóng, dịch vụ hậu mãi chu đáo Hợp Luật luôn làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất