0942 391 917

Cổ phần là yếu tố quan trọng quyết định quyền kiểm soát của công ty trong hình thức công ty cổ phần. Khi có đủ số lượng cổ phần cần thiết, cổ đông sẽ có quyền vận hành và tổ chức công ty, quyết định vận mệnh của công ty. Như thế nào là quyền kiểm soát công ty? Và Cần bao nhiêu cổ phần để có quyền hạn này? Mời bạn cùng công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật theo dõi những thông tin sau.

Hãy liên hệ đến công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật, dịch vụ thành lập công ty đầu tư giá rẻ Đồng Nai sẽ tư vấn hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần đúng luật, nhanh chóng.

Hiểu thế nào về quyền kiểm soát công ty?

Đặc trưng của công ty cổ phần là phân chia vốn điều lệ thành các phần bằng nhau thuộc quyền sở hữu của nhiều cổ đông là cá nhân, tổ chức, góp vốn vào công ty. Số lượng cổ phần sẽ được quy ra tỉ lệ phần trăm. Kế đến, dựa vào tỉ lệ phần trăm mà cổ đông nắm giữ để cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, những vấn đề quản lý nội bộ, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông.

dich-vu-thanh-lap-cong-ty-uy-tin-dong=nai

Cổ đông có tỷ lệ cổ phần càng cao thì sẽ có quyền và nghĩa vụ cao hơn.

Quyền kiểm soát công ty không được nêu cụ thể khái niệm trong luật nhưng doanh nghiệp có thể hiểu đây là quyền của cổ đông trong công ty, theo đó, cổ có tỷ lệ sở hữu cổ phần càng cao thì quyền kiểm soát công ty càng lớn.

Quyền kiểm soát công ty sẽ bao gồm:

- Quyền triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Theo khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị có quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường trong các trường hợp như:

- Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;

- Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này;

- Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

- Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điểm b khoản 1 Điều 48 đã chỉ ra 05% tổng số cổ phần phổ thông là yêu cầu tối thiểu để cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu có quyền triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao.

dich-vu-thanh-lap-cong-ty-uy-tin-dong=nai

- Quyền thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát khi sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty.

Tuy nhiên, quyền quyết định thành phần của các cơ quan này vẫn thuộc phạm vi của ĐHĐCĐ trên cơ sở thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Theo khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định, khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thì các nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Để hiểu rõ hơn về hình thức công ty này, Quý Doanh nghiệp hãy liên hệ đến công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật để chúng tôi hỗ trợ tốt hơn.

++ Khi nào cần dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài Huyện Bình Chánh uy tín?

VÌ SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI

Chất Lượng Hoàn Hảo

Hợp Luật cam kết cung cấp cho quý khách hàng những dịch vụ có chất lượng hoàn hảo nhất.

Mức phí tiết kiệm

Hợp Luật cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kế toán thuế trọn gói hàng tháng giá hợp lý, giúp tiết kiệm chi phí tối đa

Chuyên nghiệp - tận tâm

Hợp Luật có đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu về kế toán, dày dạn kinh nghiệm, nhiệt tình, tận tâm, phục vụ khách hàng chuyên nghiệp

Làm hài lòng mọi khách hàng

Với quy trình phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, tốc độ làm việc nhanh chóng, dịch vụ hậu mãi chu đáo Hợp Luật luôn làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất