0942 391 917

Có nhiều thông báo liên quan đến thuế đã được cập nhật và sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2021. Trong đó, Quý Doanh nghiệp cần lưu ý đến các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật. Vậy năm 2021, quy định về thuế thu nhập cá nhân được tính như thế nào? Mời Quý Doanh nghiệp cùng dịch vụ đại lý thuế uy tín tham khảo những thông tin sau.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú

dich-vu-ke-toan-thue-quan-11-tron-goi

Theo quy định pháp luật, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam đều cần phải khai nộp thuế thu nhập cá nhân cho ngân sách nhà nước.

Để xác định cá nhân cư trú, Quý Doanh nghiệp cần xem xét qua quy định tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 như sau:

Cá nhân cư trú phải có mặt ở Việt Nam trong vòng 183 ngày hoặc 12 tháng liên tục, tính theo năm dương lịch, kể từ ngày đầu tiên có mặt ở Việt Nam.

Cá nhân cư trú phải có nơi ở thường xuyên như nơi ở đăng ký thường trú hoặc nhà thuê theo hợp đồng cho thuê có thời hạn ở Việt Nam.

I/ Cá nhân cư trú cần tính số thuế TNCN như sau:

1/ Nếu cá nhân cư trú ký hợp đồng 03 tháng trở lên thì tính theo công thức:

Thuế TNCN phải tính trên thu nhập tính thuế và thuế xuất đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế TNCN x Thuế suất

Trong đó:

(1) Thu nhập tính thuế được xác định như sau:

Thu nhập tính thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế TNCN - Các khoản giảm trừ

Trong đó:

- Thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế TNCN = Tổng thu nhập - Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

+ Tổng thu nhập được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

+ Các khoản thu nhập được miễn thuế là thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của pháp luật.

(Xem chi tiết tại Điểm i Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

- Các khoản giảm trừ bao gồm:

+ Các khoản giảm trừ gia cảnh:

++ Đối với người nộp thuế: 11 triệu đồng/tháng, 132 triệu đồng/năm.

++ Đối với người phụ thuộc: 4,4 triệu đồng/người/tháng.

+ Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

+ Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói

(2) Thuế suất thuế TNCN

thue-suat-thue-thu-nha-ca-nhan-2021

Cách tính thuế TNCN

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.

Phương pháp tính thuế lũy tiến từng phần được cụ thể hóa theo Biểu tính thuế rút gọn như sau:

dich-vu-thanh-lap-cong-ty-von-nuoc-ngoai-tron-goi-dong-nai

2/ Nếu cá nhân cư trú không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới 03 tháng cần:

Khấu trừ thuế 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân khi tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên theo Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Các khoản tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác được tính trong phần thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

- Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

- Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.

Công thức tính như sau: Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế TNCN x Thuế suất 10%

Tuy nhiên, nếu cá nhân cư trú chỉ có một khoản tiền công, tiền lương thuộc phần thu nhập phải khấu trừ thuế nhưng tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ không bằng với mức phải nộp thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

II/ Cá nhân không cư trú cần tính số thuế TNCN như sau:

tinh-thue-thu-nha-ca-nhan-2021

Nếu các cá nhân không đáp ứng điều kiện của cá nhân cư trú như trên thì được gọi là cá nhân không cư trú. Tuy nhiên, nếu cá nhân không cư trú có phát sinh thu nhập từ tiền công, tiền lương trên lãnh thổ Việt Nam thì vẫn phải khai và nộp thuế TNCN.

Công thức tính:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế TNCN x Thuế suất 20%

Việc xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được thực hiện giống như xác định từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú.

Nếu cá nhân không cư trú làm việc đồng thời ở Việt Nam và nước ngoài nhưng không tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì thực hiện theo công thức sau:

Các khoản lợi ích khác bằng tiền hoặc không bằng tiền phát sinh tại Việt Nam mà người lao động được hưởng ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả hoặc trả hộ cho người lao động được tính vào thu nhập chịu thuế khác (trước thuế).

Tìm hiểu thêm: Dịch vụ kế toán thuế uy tín

VÌ SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI

Chất Lượng Hoàn Hảo

Hợp Luật cam kết cung cấp cho quý khách hàng những dịch vụ có chất lượng hoàn hảo nhất.

Mức phí tiết kiệm

Hợp Luật cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kế toán thuế trọn gói hàng tháng giá hợp lý, giúp tiết kiệm chi phí tối đa

Chuyên nghiệp - tận tâm

Hợp Luật có đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu về kế toán, dày dạn kinh nghiệm, nhiệt tình, tận tâm, phục vụ khách hàng chuyên nghiệp

Làm hài lòng mọi khách hàng

Với quy trình phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, tốc độ làm việc nhanh chóng, dịch vụ hậu mãi chu đáo Hợp Luật luôn làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất